Templates by BIGtheme NET

centar vrsac logo3Nevladina organizacija Centar za prava žena u Vršcu osnovana je 2000. godine i jedna je od najstarijih NVO u Vršcu koje za cilj i misiju imaju da kroz edukaciju i prevenciju svih tipova nasilja rade na osnaživanju žena i poboljšanju njihovog položaja u društvu.

Vizija Centra za prava žena u Vršcu: Verujemo u život bez nasilja, u rodna, socijalna i lična prava žena i dece

Aktivnosti Centra usmerene su ka prevenciji svih tipova nasilja nad ženama, osnaživanju žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja.Imamo SOS telefonsku službu za psihološku podršku, pravne informacije i konsultacije, informisanje iz oblasti socijalne zaštite,informacije o drugim izvorima podrške i usluga u zajednici.Delujemo  i u oblasti prevencije,edukacije i podizanju svesti javnosti o problemu trgovine ljudima. Prevenciju sprovodimo kroz kampanje,radionice,tribine,medije,saradnju sa relevantnim institucijama, umrežavanjem sa organizacijama istog i sličnog delovanja. Posebna pažnja se posvećuje radu sa mladima, organizovanju radionica, tribina, uličnih akcija koje bi privukle veliki broj pripadnika mlade populacije i približile  im problem trgovine ljudima.

Organizacija ima 6 aktivnih članica i oko 20 volonterki iz srednjih škola.

Broj projekata koji su realizovani od osnivanja do danas je 45. Kroz realizaciju svojih aktivnosti sarađujemo sa relevantnim službama (Centar za socijalni rad, policija, zdravstvo, obrazovanje, mediji, tužilaštvo, lokalna samouprava) i NVO na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Centar za prava žena u Vršcu je deo dve mreže: Mreže žena protiv nasilja i AT mreže Srbije.