Templates by BIGtheme NET

Na okruglom stolu "Zastupljeni oblici trgovine ljudima u našem gradu” u Vranju, Užicu i Prijepolju svoja iskustva u radu razmenile su predstavnice/ci PU, Inspektorata za rad, Centra za socijalni rad, Višeg suda, Višeg javnog tužilaštva, Zdravstvenog centra, Pedagoškog fakulteta, Tehničke škole, nvo Nexus, nvo Atina, Odbora za ljudska prava, Centar za devojke Užice, Forum žena Prijepolja i koordinatorka AT mreže.

Najviše se razgovaralo o seksualnoj eksploataciji i radnoj eksploataciji ali i o prosjačenju tj.prinudnom prosjačenju i problemu prepoznavanja ovog oblika trgovine ljudima. Takođe je razmatran problem maloletničke prostitucije koji izuzetno prisutan u Vranju.

Zaključci sa okruglih stolova su:

  • da postoji potreba za povećanim broja ljudi u institucijama koje se bave ovim problemom kao i koncentrisanje tima u policiji isključivo na ovo krivično delo, kako bi se došlo do boljih rezultata u borbi protiv trgovine ljudima;
  • trgovina ljudima svuda oko nas, ali veoma često neprepoznata;
  • o problemu trgovine ljudima se ne govori u ni kroz jedan školski predmet, čak ni kroz gradjansko vaspitanje.

Više o budućoj saradnji na temu trgovine ljudima možete da više čujte u prilogu TV Foruma.

Ovi okrugli stolovi su deo projekata Ženske nevladine organizacije u Srbiji u saradnji sa institucijama protiv trgovine ljudima Anti-trafiking mreže a podržani od strane OAK/Trag fondacija.

26042019 1collage

 

Foto kredit: Katarina Kostadinov, Tatjana Nikolić, Aleksandar Minić

LIKE US ON FACEBOOK!