Templates by BIGtheme NET

Predstavnici Centara za socijalni rad iz Vranja, Dimitrovgrada, Užica, Zrenjanina, Niša i MUP-a iz Vranja, Pirota, Leskovca, Niša, Užica, Zrenjanina, Prijepolja i Pančeva i organizacije članice AT mreže, razmenile/i su svoja iskustva, znanja i probleme sa kojima se suočavaju na okruglom stolu u Nišu “ Kako do efikasnijeg odgovora na problem trgovine ljudima u RS”.

Kao rezultat okrugog stola su nastale preporuke i zaključci da je potrebno raditi dodatno na sledećim stvarima:

1. Edukacija – da se zna kako prepoznati biće krivičnog dela trgovine ljudima, koji su elementi, kako se dokazuju, rad sa potencijalnom žrtvom trgovine ljudima , prvi razgovor i pojavni obici trgovine ljudima sa posebnim osvrtom na nove oblike.
2. Standardizovane procedure postupanja iz svih struka/ institucija sa definisanim nadležnostima (Mehanizam upućivanja, kontakt tačke)
3. Ujednačena sudska praksa – koja će uskladiti rad tužilaštva, policije, suda, centara za socijalni rad / procedura postupanja u okviru svih sistema)
4. Umrežavanje na nacionalnom nivou svih relevantnih aktera u ciju efikasnosti rešavanja problema trgovine ljudima.
5. Jasne smernice za informisanje javnosti o problemu trgovine ljudima (konstantne kampanje, sa posebnom pažnjom na nove oblik trgovine ljudima)
6. Partnerstvo OCD sa MUP-om u cilju preventivnih aktivnosti za najugorženije i najranjivije kategorije društva
7. Poboljšati materjalnu opremljenost i povećati broj izvršioca (usko specijalizovanih izvršilaca, policija i centar za socijalni rad, ocd kao i svih državnih institucija koje se bave problemom trgovine ljudima)
8. Kvalitativni, a ne kvantitativni pristup problemu – podići svest svih koji odlučuju o tome da ne bi trebalo ograničavati vremenski rad po predmetu koji vrlo često traje dugo jer situacija tako nalaže
9. Više razumevanja, pažnje i poverenja ( slobode) pretpostavljenih u odnosu na izvršioce.
10. Program brige o sebi protiv sagorevanja za sve aktere uključene u borbu protiv trgovuine ljudima
Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta Ženske nevladine orgnaizacije u saradnji sa institucijama u Srbiji protiv trgovine ljudima.

31maj 2019 1

Photo credit: Silvija Mihajlović

LIKE US ON FACEBOOK!